Komiteat 2019-2020

Komiteat

Komiteat monipuolistavat ja vahvistavat klubin toimintaa. Komiteat asettavat itselleen selkeät tavoitteet omalla osa-alueellaan. Komiteoiden puheenjohtajat huolehtivat komiteoiden kokoontumisesta tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran sekä syys- että kevätkaudella. Klubin komiteatyöskentely on joustavaa ja huomioivaa ja vahvistaa jäsenten toimintaan osallistumista ja vaikuttamista.

Klubin hallintokomiteana toimii klubin hallitus.

a. Jäsenyyskomitea
Jäsenyyskomitea toimii jäsenyyteen liittyvien tehtävien parissa ja edistää jäsenistön yhteenkuuluvuutta. Uusille jäsenille on tärkeää päästä mahdollisimman pian aktiiviseen rotary-toimintaan. Kummitoimintaa ja perehdytystä terävöitetään. Klubin jäsenille on tärkeää päästä osallistumaan järjestön yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen myös lähtien omista mielenkiinnon kohteistaan. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ainakin yhdellä rotaryvuoden 2019-2020 aikana. Nykyisiä jäseniä pyritään sitouttamaan vahvasti Rotary-toimintaan. Komitea järjestää jäsenhankintatapahtuman ja uusien jäsenten perehdyttämistilaisuuden
Puheenjohtaja: Jarkko Hemmi
Jäsenet: Mia Palatsi, Anne Siira, Paavo Pietiläinen, Mika Pajarinen, Ari Puhakka,

b. Nuorisovaihto
Nuorisovaihto on klubin keskeistä toimintaa. Nuorisovaihtokomitea toimii aktiivisesti nuorisovaihtoon liittyvien asioiden hyväksi yhteistyössä klubin muiden komiteoiden kanssa.
Puheenjohtaja: Timo Kronqvist
Jäsenet: Anne Pudas, Eira Hurskainen, Pirkko Taskila, Matti Laurila, Antonio Calo

c. Julkisuus
Julkisuuskomitea suunnittelee ja toteuttaa klubin hyväntekeväisyys- ja varainhankintaprojektien
markkinointia. Tietoisuutta Rotary-toiminnasta pyritään jakamaan tiedotusvälineiden kautta.
Oulu City Rotaryklubi ylläpitää omaa Internet-sivustoa aktiivisesti toimintakauden 2018-2019 aikana. Kotisivut uudistetaan hyväksikäyttäen Suomen Rotarien uudistuneita sivuja.
Puheenjohtaja: Anu Vuorinen
Jäsenet: Tuomo Tapanila, Teija Ruokamo, Maarit Nevalainen, Kaisa Still, Riikka Moilanen, Topi Tauniharju, Jukka Korpimäki

d. Palvelu ja rotarisäätiö
Palvelu- ja rotarisäätiökomitea työstää varainkeruuhankkeita ja toimii näiden eteenpäin vievänä
voimana. Hankkeita klubilla on kauden aikana 4-5. Kaikki klubin komiteat auttavat varainkeruuhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Puheenjohtaja: Tuomo Tapanila
Jäsenet: Liisa Virkkunen, Pirjo Isoluoma, Päivi Keisanen, Tuomo Rundgren, Matti Juntunen, Ismo Tenhunen, Oiva Kähkölä, Jari Säkkinen, Jari Kröger, Seija Haapalainen

Nuorekas, toimelias ja aktiivinen Oululainen rotaryklubi